01

Voorwoord

02

Dit was ons jaar in 2022

03

Reflecteren op Koersvast Samenwerken

04

Kwaliteit in 2022

05

Zuidwester in getallen

06

Medezeggenschap

Reflecteren op Koersvast Samenwerken

Teamreflectie: hoe gaan we de taken verdelen?

Bij elk team zijn er over het gehele jaar een aantal momenten voorbehouden voor een teamreflectie, waarvan één reflectie gereserveerd is voor het reflecteren op de kwaliteitsthema’s. 2022 stond voor Zuidwester voornamelijk in het teken van het verder inrichten van de meerjarenstrategie Koersvast Samenwerken. Daarom is dit ook als thema genomen voor de teamreflectie. In 2022 hebben (onder andere) medewerkers aangegeven wat voor hen belangrijk is de komende jaren. Deze gesprekken vonden plaats in medezeggenschapsgroepen en ontwerptafels. Iedereen ervaart dagelijks de urgentie om het werk anders uit te gaan voeren. We worden ons er steeds meer bewust van dat het aantal (vaste) medewerkers in de toekomst niet zal toenemen, maar eerder zal afnemen.

Per doelgroep (Licht Verstandelijk Beperkt, Meervoudig Verstandelijk Beperkt, Ernstig Meervoudig Beperkt en Niet Aangeboren Hersenletsel) is uitgewerkt wat tot de kerntaken, randtaken en niet-cliënt gebonden taken behoort:

  • Kerntaken: taken die specifiek voor deze doelgroep echt door een zorgprofessional moeten worden gedaan.
  • Randtaken: deze taken kunnen ook cliëntgebonden zijn, maar kunnen anders georganiseerd worden. Dus door iemand anders, die geen zorgprofessional is.
  • Niet-cliëntgebonden taken: deze dienen ook specifiek uitgevoerd te worden voor de doelgroep (zoals medicatie bestellen of legionella-beheer), maar kunnen bijvoorbeeld ook buiten het team worden opgelost of in een cluster van woningen.

In de teamreflectie Koersvast Samenwerken is besproken of teams zich bewust zijn van de mogelijke veranderingen de aankomende jaren, zoals het overdragen van bepaalde taken aan vrijwilligers of dat taken er anders uit gaan zien. Er hebben 52 teams gereflecteerd.

Teams gingen met elkaar in gesprek over wat het voor hen als team betekent als randzaken en niet-cliëntgebonden taken in de toekomst door anderen worden uitgevoerd, zoals vrijwilligers, verwanten of gastvrouwen. Medewerkers gaven aan dat zij op deze manier ontlast worden en weer meer (individuele) tijd en aandacht voor de cliënten en zorg hebben. Er is dan bijvoorbeeld meer tijd om uitgebreid rapportages door te nemen om te weten wat er speelt rondom cliënten. Er kan doelgerichter gewerkt worden. Als kanttekening wordt wel aangegeven dat het voor cliënten lastig kan zijn om wisselende gezichten te zien; zulke taken dienen dan mogelijk tijdens dagbesteding verricht te worden op de woning.

Vervolgens zijn teams nog met elkaar in gesprek gegaan over hoe de samenwerking er dan uit zou zien rond een cliënt als er in de toekomst ook taken worden uitgevoerd door anderen. Hierbij wordt aangegeven dat goed inwerken van belang is, communicatie, een duidelijke overdracht en helder hebben van elkaar wat ieders taken zijn. Er zal meer coördinatie en afstemming nodig zijn om het overzicht te kunnen houden en de kwaliteit van zorg te borgen. Ook voor de samenwerking met het Expertisecentrum Zuidwester worden verschillende ideeën geopperd. Zo wordt er aangegeven dat vrijwilligers kunnen worden betrokken bij de uitvoering van het advies van een behandelaar, zoals extra wandelen of opdrachtjes die de logopediste geeft. Ook kan een cliënt door een vrijwilliger naar de tandarts of naar muziektherapie worden gebracht. Richting de Ondersteunende Diensten zou een gastvrouw ook degene kunnen zijn die het contact onderhoudt voor bijvoorbeeld apparaten die kapotgaan.

Samenwerken met vrijwilligers

Hun komst geeft een gouden randje aan de dag

Op veel woningen en dagbestedingslocaties van Zuidwester komen geregeld vrijwilligers een dagdeel om de medewerkers te ondersteunen. Welke zorgtaken nemen zij over, hoe ervaren de cliënten dat en ontlasten ze daarmee ook echt de medewerkers? Voor dit jaarbericht gingen we op bezoek in Hellevoetsluis. Aan de Schoolstraat komen Renate Benschop en Ilse Marie Kaiser wekelijks een middag helpen.

Lees het volledige verhaal

Deel deze pagina!
Terug naar boven