01

Voorwoord

02

Dit was ons jaar in 2022

03

Reflecteren op Koersvast Samenwerken

04

Kwaliteit in 2022

05

Zuidwester in getallen

06

Medezeggenschap

Voorwoord

& totstandkoming

Doe gewoon normaal tegen me!

Michael Reedijk, ervaringsdeskundige bij Zuidwester:
“Oh, kom ik in het voorwoord? Dat is wel bijzonder. Ik woon niet bij Zuidwester, maar ben ervaringsdeskundige en ga naar activiteitencentrum DoorgaanZ in Spijkenisse. Dat is speciaal voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), zoals ik. Vorig jaar mocht ik meepraten aan de NAH-ontwerptafel voor de nieuwe meerjarenstrategie. Ik zat met allemaal hoge piefen aan tafel en daar werd echt naar mij geluisterd. Dat was heel fijn.

Ik heb daar verteld dat het voor mij niet prettig is als bij een personeelsadvertentie van Zuidwester mijn foto staat. Dan staat in de tekst: organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar dat heb ik helemaal niet. Ik had een heel gewoon leven, tot op mijn 23e in één klap alles veranderde. Door een eenzijdig auto-ongeluk ontstond een hersentrauma en belandde ik in een rolstoel. Daardoor word je door iedereen in een hokje gestopt. Terwijl ik denk: doe nou gewoon normaal tegen me!

Het is belangrijk dat ik mijn verhaal kan vertellen aan mensen die een zorgopleiding doen. Want ik heb het idee dat ze veel beter geschoold kunnen worden over NAH. Tijdens zo’n gastles vertel ik mijn levensverhaal en leg ik uit hoe ik graag behandeld wil worden. Eigenlijk zouden alle medewerkers van Zuidwester zo’n gastles van mij moeten volgen. Zo komt er veel meer aandacht voor NAH. Iemand met NAH is namelijk niet te vergelijken met iemand met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Wat ook goed zou zijn: als er een soort woongroepen komen voor mensen met NAH. Ik woon alleen in een aangepast appartement en probeer zoveel mogelijk zelfstandig te leven. Maar toch heb ik soms hulp nodig. Het zou fijn zijn dat je even kunt bellen als er een keer een ongelukje gebeurt en er komt iemand. Of dat je af en toe samen kunt eten.

Misschien gaat Zuidwester deze dingen de komende jaren veranderen. In ieder geval heb ik dit verteld bij de NAH-ontwerptafel. Ik hoor in mijn omgeving dat Zuidwester goed staat aangeschreven. Ik ben ook tevreden over DoorgaanZ: het is er erg gezellig en in MijnPlan staan al mijn leerdoelen – die heb ik laatst nog aangepast samen met mijn persoonlijk begeleider Patricia. Wat dat betreft zit ik bij Zuidwester echt op mijn plek!”

Michael Reedijk
Ervaringsdeskundige Zuidwester

Hoe kwam het jaarbericht 2022 tot stand?

Het jaarbericht 2022 geeft een beeld van hoe we in 2022 met elkaar bij Zuidwester hebben gewerkt en wat er is gebeurd rondom zorgkwaliteit. Dit jaar zag de totstandkoming van het jaarbericht er iets anders uit, omdat er geen bijeenkomsten op de kwaliteitsthema’s in het najaar hebben plaatsgevonden. Dat kwam door de grote opgaven die we in 2022 hadden met elkaar, zoals het verder uitwerken van de meerjarenstrategie en de voorbereidingen op de implementatie van het nieuwe ICD. En ook door de aanhoudende personeelskrapte en daarmee het primaire proces niet extra te willen belasten,

Omdat we het reflectiemoment niet onbenut wilden laten, is er in het kader van de meerjarenstrategie een thema aangedragen. Teams konden hun reflectiemoment in het eerste kwartaal besteden aan de teamreflectie ‘Koersvast Samenwerken’. 52 teams uit het primaire proces (wonen, dagbesteding, nachtdienst en Eigenz) hebben dit gedaan en daarmee stilgestaan bij wat het voor hen als team gaat betekenen dat er in de komende jaren een andere verdeling zal zijn van kerntaken, randtaken en niet-cliëntgebonden taken.

Het aantal (vaste) medewerkers zal in de toekomst eerder afnemen dan toenemen. Daarom zullen we steeds meer te maken krijgen met andere personen waarmee samengewerkt wordt, zoals vrijwilligers of verwanten. Er is gevraagd aan teams of zij met elkaar scherp hebben welke taken bij wie liggen en ook wat zij nog nodig hebben de aankomende jaren van het Expertisecentrum en de Ondersteunende Diensten.

Net als vorig jaar, hebben we ons jaarbericht en het kwaliteitsrapport samengevoegd, waardoor je als lezer een compleet overzicht krijgt van de stappen die we in 2022 hebben gezet en de stappen die we in 2023 willen zetten. Het jaarbericht 2022 bestaat uit interviews waarin wordt teruggeblikt op het jaar, de uitkomst van de teamreflectie Koersvast Samenwerken, Zuidwester in getallen en is er een hoofdstuk kwaliteit in 2022. Daarnaast geven ook dit jaar de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht van Zuidwester hun visie op de kwaliteit van zorg en ondersteuning in 2022.

Deel deze pagina!
Terug naar boven