01

Voorwoord

02

Dit was ons jaar in 2022

03

Reflecteren op Koersvast Samenwerken

04

Kwaliteit in 2022

05

Zuidwester in getallen

06

Medezeggenschap

Werkbezoek minister Helder bij Zuidwester

Werkbezoek minister Helder bij Zuidwester

Over toegankelijkheid medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking.

Maandag 26 september bezocht minister Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, een dagbestedingslocatie en het behandelcentrum van Zuidwester. Zuidwester is een organisatie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel.

Een van de ervaringsdeskundigen van Zuidwester Bjorn Lankhuizen was de gastheer tijdens het werkbezoek. Hij kreeg de eer om de minister op te vangen. “Ik vond het best een beetje spannend, maar hoe vaak krijg je nou de kans om gastheer van een minister te zijn!?”

Food for Thought
In brasserie Dok16, een dagbestedingslocatie van Zuidwester, werd de minister ontvangen door de bestuurder van Zuidwester Angélique Koevoets. Er stonden twee inhoudelijke lunchtafels klaar voor het thema ‘Food for Thought’. De minister kreeg aan elke tafel een gerecht aangeboden en ging in dialoog met medewerkers, ervaringsdeskundigen en verwanten. Er waren ook veel inhoudelijk deskundigen aanwezig, zoals een huisarts, een arts VG, een specialistisch adviseur vanuit de IGJ, inkopers vanuit meerdere zorgverzekeraars, beleidsadviseurs vanuit de VGN en de NZa en een inkoper vanuit het zorgkantoor. Robot Tessa was aanwezig om de tijd te bewaken.

Ervaringen uit de praktijk
De aftrap werd gedaan door ervaringsdeskundige Roxanne Oostdijk en twee verwanten. Zij vertelden kort iets over hun ervaringen met de zorg van de huisartsen en artsen VG. Zo gaf meneer Van Kooten een voorbeeld: “De arts VG die bij Zuidwester werkzaam is, is ons eerste aanspreekpunt voor de medische zorg van onze zoon Stephan. Als de arts VG Stephan doorverwijst naar het ziekenhuis voor bijvoorbeeld een bloedonderzoek, dan worden de uitslagen van dit onderzoek doorgestuurd naar de huisarts en niet naar de arts VG. Dit komt omdat de arts VG niet de juiste bevoegdheden heeft als de huisarts. De arts VG moet de uitslagen vervolgens opvragen bij de huisarts, voordat ze die uitslagen weer met ons kan delen. Dit is erg omslachtig en vaak duurt het proces hierdoor ook veel te lang.”

Toegankelijke huisartsenzorg voor iedereen
Bij lunchtafel één werd verder gesproken over dit onderwerp. Het statement was: alle burgers, dus ook cliënten in de gehandicaptenzorg, hebben recht op toegankelijke huisartsenzorg. Door huisarts Zaïd Kassar en arts VG Corina Vermoen is de innovatieve samenwerking in regio Goeree-Overflakkee toegelicht, waarbij alle medische vragen na triage door de verpleegkundigen door de huisarts worden opgepakt. Komt hij er niet uit? Dan verwijst hij door naar de specialist, de arts VG. Belangrijke randvoorwaarde hierin is de gegevensuitwisseling en het werken in een gezamenlijk dossier. Het écht samen optrekken als huisarts en arts VG en laagdrempelig overleggen is een belangrijke succesfactor.

Toekomstbestendige Wlz
Lunchtafel twee ging over toekomstbestendige Wet langdurige zorg (Wlz). Om ook in de toekomst voldoende behandelcapaciteit te hebben voor de vragen die cliënten hebben, ziet Zuidwester een aantal verbetermogelijkheden, bijvoorbeeld het inzetten op functiedifferentiatie op gedragsmatige behandeling (GZ-psycholoog, gedragskundige, toegepaste psycholoog en psychologisch assistent). Maar ook door meer doelgericht te werken en duidelijker te zijn over wat behandelaren doen en wat de begeleiding aan behandeling bijdraagt.

Rondleiding door behandelcentrum
Als laatste kreeg de minister een rondleiding door het Expertisecentrum van Zuidwester. Dit is het behandelcentrum waar ook een regionale polikliniek gevestigd is. De logopedisten zaten in een teambespreking toen minister Helder binnenliep. Eén van de logopedisten vertelde dat het gesprek ging over de communicatiehulpmiddelen, zoals spraakcomputers, die uit het basispakket van de Wlz zijn gehaald. “Wij zoeken met elkaar naar andere oplossingen en mogelijkheden voor onze cliënten die ook nog een beetje betaalbaar zijn. Dat is best een uitdaging.”

Vervolgens kreeg de minister de medische dienst en de artsenkamer te zien. Ook liepen ze even de tandartsenkamer binnen. De tandarts vertelde trots dat ze op die locatie als één van de weinigen in Nederland mondzorg onder narcose buiten het ziekenhuis uit kunnen voeren. Bij het zwembad vertelde de psychomotorisch therapeut Ilse van Assen dat het zwembad wordt gebruikt om te kunnen bewegen of bewogen te worden, maar dat er ook diploma’s worden behaald. De rondleiding eindigde in de grote gymzaal. Daar was een cliënt samen met bewegingsagogen actief aan de slag.

Waardevol en inspirerend
Bjorn begeleidde de minister weer terug naar brasserie Dok16 voor de afsluiting. Daar ontving ze van twee cliënten een geschenk, gemaakt door meerdere dagbestedingsgroepen van Zuidwester.
Minister Helder: “Dit werkbezoek was heel waardevol en inspirerend. Ik vind het heel belangrijk om de echt praktijkverhalen en de zorgen die er zijn te horen. Ik heb daadwerkelijk veel input gekregen specifiek met betrekking tot het organiseren van de zorg van de huisartsen en artsen VG, de noodzaak tot centrale regelgeving rondom gebruik van dezelfde systemen en de opzet van regionale poliklinieken. Ik neem deze input zeker mee naar Den Haag.”

Trots: Samen oplossingen aangedragen
Zuidwester blikt ook terug op een geslaagd werkbezoek. Bestuurder Koevoets: “Ik ben ontzettend trots op alle input die onze bevlogen medewerkers, ervaringsdeskundigen, verwanten en netwerkpartners hebben gegeven tijdens dit werkbezoek. Het is mooi om te zien hoe we samen oplossingen hebben aangedragen om de medisch generalistische zorg toekomstbestendig en toegankelijk te houden voor onze cliënten. Dit zal bijdragen aan onze missie: het zorgen voor een waardevol leven en zinvol werk.”


Deel deze pagina!
Terug naar boven