01

Voorwoord

02

Dit was ons jaar in 2022

03

Reflecteren op Koersvast Samenwerken

04

Kwaliteit in 2022

05

Zuidwester in getallen

06

Medezeggenschap

Nieuw sociaal kader | Meer regie over eigen toekomst

Nieuw sociaal kader | Meer regie over eigen toekomst

Goed nieuws! Zuidwester heeft een nieuw sociaal kader opgesteld. Dit sociaal kader is zónder vakbond, en mét de ondernemingsraad (OR) en Raad van bestuur (RvB) opgesteld. En dat is best bijzonder. Zuidwester onderstreept hiermee de kracht van de medewerker.

Het sociaal kader geeft inzicht in de uitgangspunten, richtlijnen en procedures die worden gevolgd bij eventuele organisatiewijzigingen binnen Zuidwester. Het document beschrijft welke voorzieningen en maatregelen er worden getroffen voor de werknemers, om de gevolgen van een reorganisatie zo goed mogelijk op te vangen.

Waarom een sociaal kader?
In het verleden heeft het sociaal kader al enkele malen duidelijkheid verschaft tijdens een organisatiewijziging of andere gebeurtenis met een effect op een groep medewerkers. Hiermee heeft het sociaal kader zijn nut bewezen. Management en medewerkers van Zuidwester willen het sociaal kader daarom graag handhaven als een vast baken van waarden en normen bij moeilijke situaties, die kunnen leiden tot boventalligheid van medewerkers. Dit sociaal kader moet ertoe bijdragen dat medewerkers de manier waarop veranderingen plaatsvinden positief beoordelen.

Van werk naar werk
Zuidwester wil een sociaal kader maken dat verandering ondersteunt en medewerkers in staat stelt om hier mede vorm aan te geven. Dit kader is dan in ook in co-creatie met de medewerkers tot stand gekomen en voldoet aan hun wensen. Medewerkers van Zuidwester krijgen daardoor meer regie over hun eigen toekomst, waarbij het belangrijkste uitgangspunt is dat iedereen van werk naar werk gaat.

Deel deze pagina!
Terug naar boven