01

Voorwoord

02

Dit was ons jaar in 2022

03

Reflecteren op Koersvast Samenwerken

04

Kwaliteit in 2022

05

Zuidwester in getallen

06

Medezeggenschap

Jaarbericht 2022

In 2022 stond het verder inrichten van de meerjarenstrategie centraal. Samen met medewerkers en cliënten is per doelgroep vastgesteld wat er de aankomende jaren nodig is op de pijlers cliënt, medewerker, organisatie en omgeving. Zo kunnen de ambities, zoals verwoord in de meerjarenstrategie, worden bereikt.

Daarnaast zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe integraal cliëntendossier (ICD) Pluriform. Daarvoor zijn in het najaar ook de leertrajecten gestart over ‘ICD – samenwerken in één dossier’ voor alle medewerkers binnen Zuidwester. Vanaf 1 mei 2023 werken we in het nieuwe integraal cliëntendossier. We hebben iets langer de tijd genomen, zodat we optimaal voorbereid integraal gaan samenwerken. Je kunt immers maar één keer beginnen en dat willen we goed doen.

Zoals je in dit jaarbericht kunt lezen, kampten we in 2022 wederom met allerlei uitdagingen, zoals de blijvende personeelskrapte, het opvullen van open plekken en de financiering van nieuw vastgoed. Toch zijn we trots op de manier waarop iedereen z’n schouders eronder heeft gezet, welke stappen er zijn gezet en waar we nu staan.

We wensen je veel leesplezier!